โดย คุณ Chaiwut Boonpiam

Loot System คือ ระบบการจัดสรรไอเท็มระหว่างสมาชิกในปาร์ตี้ขณะที่ลงดันเจี้ยน โดยหน้าต่าง Loot นี้จะปรากฏขึ้นให้เลือกก็ต่อเมื่อมี Rare Item ดรอบ ซึ่งหน้าต่างนี้จะประกอบไปด้วย 3 ตัวเลือกด้วยกัน คือ Need / Greed / Pass โดยมีความแตกต่างกันดังนี้

Need = “จำเป็น” หมายถึง เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเท็มชิ้นนั้น โดยเราสามารถที่จะกดตัวเลือกนี้ได้ก็ต่อเมื่อไอเท็มชิ้นนั้นตรงกับสายอาชีพที่เราเล่นอยู่ในขณะนั้นโดยตรง เช่น เกราะหนักสำหรับ Gladiator/Marauder ธนูสำหรับ Archer คทาสำหรับ Conjurer/Thaumaturge

Greed = “โลภ” หมายถึง เราไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไอเท็มชิ้นนั้น (เนื่องจากไม่ได้ตรงกับสายอาชีพที่เราเล่นอยู่ในขณะนั้น) แต่เราอยากได้ (เอาไว้ใช้เวลาเล่นอาชีพอื่น หรือเอาไว้แปลงเป็น Materia) โดยเราสามารถที่จะกดตัวเลือกนี้ได้เสมอ

Pass = “ขอผ่าน” หมายถึง เราไม่ต้องการที่จะได้ไอเท็มชิ้นนั้น โดยเราสามารถที่จะกดตัวเลือกนี้ได้เสมอเช่นกัน

หลังจากที่สมาชิกในปาร์ตี้ได้กดตัวเลือกไปครบทุกคนแล้ว ระบบก็จะทำการจัดสรรไอเท็มให้ตามลำดับดังนี้

1. ในกรณีมีสมาชิกคนใดได้เลือก Need ไป สมาชิกคนนั้นก็จะได้ไอเท็มชิ้นนั้นทันที เว้นแต่จะมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่เลือก Need ระบบก็จะทำการสุ่มทอยค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-99 สมาชิกคนไหนได้ค่ามากที่สุดก็จะได้ไอเท็มชิ้นนั้นไป (จะเห็นได้ว่าระบบจะให้ Priority Need เป็นอันดับแรก ถ้ามีสมาชิกคนใดเลือก Need แล้ว ระบบจะไม่สนใจผู้ที่เลือก Greed เลย)

2. ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกคนใดเลือก Need ไป (หรือไม่มีสมาชิกคนใดสามารถที่จะเลือกได้เลย) ระบบจะทำการจัดสรรโดยพิจารณาถึงสมาชิกทุกคนที่เลือก Greed โดยการสุ่มทอยค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-99 สมาชิกคนไหนได้ค่ามากที่สุดก็จะได้ไอเท็มชิ้นนั้นไป

3. ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกคนใดเลือก Need หรือ Greed เลย (คือเลือก Pass หมดทุกคน) ไอเท็มชิ้นนั้นก็จะหายไป (บางคนบอกว่าจะตกพื้น อันนี้ขออนุญาตรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ)

หมายเหตุ
* ในกรณีที่เป็น Unique Item (คือไอเท็มที่เราสามารถมีได้เพียงชิ้นเดียว) ที่เรามีอยู่แล้ว จะไม่สามารถเลือก Need หรือ Greed ได้
** ในกรณีที่เป็นไอเท็มที่ตรงกับสายอาชีพของเรา ถึงแม้ว่าเราจะมีไอเท็มชิ้นนั้นแล้ว เราก็ยังจะสามารถที่จะเลือก Need ได้อีก (ยกเว้นกรณี Unique Item) ดังนั้น ตามมารยาทแล้วจึงไม่ควรที่จะเลือก Need ไปอีก
*** การสุ่มทอยค่าตัวเลขนั้นขึ้นอยู่กับ “ดวง” เท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราที่เราเลือก Need / Greed / Pass ไปแล้วแต่อย่างใด
**** ระบบ Loot System นี้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เราสามารถกดเลือก Need ได้